La plupart des magistrats à Madagascar ont payé leur admission d’après le candidat à la présidentielle, ancien Président de la transition, Andry Rajoelina

 

ADY AMIN’NY KOLIKOLY

Afa-po amin’ny asan’ny bianco ve ianareo Andriamatoa filoha isany? Raha misy tokony ho hatsaraina, inona no hatsaraina, raha misy tokony hanohanana azy, amin’ny lafiny inona ? Président ?

Andry Rajoelina: ny ady amin’ny kolikoly dia tsy maintsy ho atao, ary ho ataoko ho laharam-pahamehana. Miainga izany any amin’ny fanaovana concours aloha, na fifaninana, na io hiditra polisy na zandary na mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny. Manontany tena isika hoe maninona moa no misy tsy matoky, tsy izy rehetra fa ny ampahany amin’ny fitsarana, ny mpitsara no voaroaka. Ny antony dia na ny fidirana any amin’ny ENAM ohatra fanta-poko fanta-pirenena fa any dia efa miantomboka ny kolikoly. Rehefa hiditra mpiasam-panjakana ianao, tsy maintsy mandoa vola vao voaray ho mpiasam-panjakana. Hiditra magistrat ianao, ny ankamaroany tsy maintsy manao kolikoly vao tafiditra magistrat. Amin’ny fomba ahoana moa no ahafahan’izy ireo mamerina ny investissement satria mitady vola izy. Ao ny mivarotra tany, ao ny mivarotra fiara, izay vao tafiditra mpiasam-panjakana, na tompon’andraikitra ambony eto anivon’ny firenena. Izaho izany dia manome toky aloha voalohany, fa ho ataoko mangarahara tanteraka daholo ny fifaninanana rehetra rehetra hidirana mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny eto Madagasikara. Be dia be, tamin’izaho nitety faritra, fa na hatramin’ny olona hiditra sage-femme aza, dia niteny: izahay hoy izy Mr Le Président hangatahana dix million, deux millions d’ariary, aiza no ahitanay deux million d’ariary? Izany no tena mampikaikaiky mampijaly ny vahoaka mihitsy. Mikasika ny bianco, mila hamafisina, hamafisina bebe kokoa ny fisin’ny bianco io. Tokony mielim-patrana io, tena makany amin’ny rantsa-mangaika rehetra rehetra, asiana rantsa-mangaika satria io kolikoly io tsy eto an-drenivohitra ihany na an-tanandehibe ihany, ka tokony misy dénonciation atao ho an’ny olona rehetra rehetra izay voakasiky ny kolikoly hamafisin’ny bianco, dia omena ahalalana tanteraka mihitsy ny bianco. Misy zavatra tokony hatsaraina aloha ao. Izaho mahita hoe fa tokony eo anivon’ny bianco ihany dia efa afaka asiana ny fitsarana satria ry zareo anie manao enquette e, fa tsy alefa eny enivon’ny tribonaly fotsiny intsony, fa eo anivon’ny bianco mila hatsaraina ny rafitra mba ahafahantsika miady amin’ny kolikoly manerana an’i Madagasikara.

Misaotra tompoko, Président Ravalomanana, ady amin’ny kolikoly, bianco, hatsaraina ve?

Ravalomanana: ny atao hoe kolikoly an dia tokony ho fantatra tsara aloha ny definition-ny. Ny atao hoe kolikoly dia fifanarahana olona roa  na telo miafina, izay tsy mitondra zavatra tsy mahasoa amin’ny vahoaka, misy zavatra miafina anankiroa hifanarahana eo, olona roa, dia ireny olona ireny manao zavatra tsy mety, izay manimba ny fiaraha-monina na ny tombontsoa iombonana, izay ny corruption. Fa na izany aza, azo atao tsara aloha ny mampanao azy hoe manao communication aloha isika, communiquer-nareo hoe izao ny zavatra misy, eto, be ny kolikoly eny amin’ny zandarimaria, be ny kolikoly eny amin’ny fitsarana, be ny kolikoly ohatran’izao, dia hampanaovina azy ilay communication, dia rehefa avy eo hampanaovina formation izy na education, former-na aloha izy, izao avy ny zavatra tsy azonareo atao. Iza no mandà anareo fa tsy ireo olona any Amerika ireo na any Etats-Unis ireo na any Frantsa ireo tsy mandray an’ilay commission, ohatra izao ny banque mondiale raha mitondra kadô dia tsy mahazo mihoatra ny 20 dollars ny cadeau omenao ahy, mba limiter-na hoe ity no azonareo atao dia tsy kolikoly izy amin’izay fotoana izay fa mba kadô. Dia ohatran’izany koa, atao aloha izany ny communication, dia omena ilay education ho azy, izao ilay izy, dia rehefa avy eo sanctionner-na izy raha to ka tsy mety. Izay no tokony hitondra azy io. Namorona ny bianco volaohany teto Madagasikara ny tenako, ary niasa niaraka tamin’ny expert avy any ivelany hoe ahoana ny tokony azo atao. Ny firenena tena tsara indrindra eto izao amin’ny ady amin’ny kolikoly dia ry zareo Norvezianina. Dia izay izany no tiako horesahana hoe ny bianco aloha, ny mpiasan’ny bianco izany tsy atao hampitahotra, fa tokony miasa miaraka amin’ny mpanao communication. Ny bianco raha vao manidy trano fa tsy miasa miaraka amin’ireo mpanao gazety sy mpanao camera ireo, misy foana io, fa ianareo mpanao gazety mpikarakira io, mahita zavatra tsy hitan’ny olona ianareo. Dia amin’izay izany hoe tandremo tsara fa raha ity no ataonao dia corruption izay, fa raha ity no ataonao kadô. Izy ary hiteny tonga izao ny voalohan’ny taona ho izy na tonga ny krismasy 25 Desambra, tsy dia hanome kadô anao ve izy nefa hita hoe 25 desambra? Azo atao ny manome kadô fa mba latsak’izao. Fa ny an’ny sasany tsy kadô insony, izay izany no atao azy. Dia asiana fanamboarana io, haiko io ry vahoaka malagasy. Mino ianareo ahy fa raha tsy vita io kolikoly io, tsy azo…

 

En violation des lois malgaches, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE bénéficie de 428.480 euros de dommages intérêts dans une affaire de supposé abus des bien sociaux

2017
24/03/2017

Avec un arrêt de la cour de cassation malgache qui VIOLE LA LOI en acceptant qu’un simple associé peut être bénéficiaire des intérêts civils en violation des lois malgaches

Avec un arrêt de la cour de cassation malgache qui VIOLE LA LOI en acceptant  qu’un simple associé peut être bénéficiaire des intérêts civils en violation des lois malgaches

Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Arrêt 99 de la Cour de cassation de Madagascar du 24 mars 2017  Les juges du fond ont attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros à RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple […]

2016
13/05/2016

avec un arrêt dénaturant un écrit clair qu’est l’attestation Cisco de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona

avec un arrêt dénaturant un écrit clair qu’est l’attestation Cisco de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona

C’est clair et net d’après le site web de la société CISCO que tout le monde peut vendre des produits CISCO sans aller sur le site web de la société CISCO, RANDRIARIMALALA Herinavalona ne peut pas ignorer l’article 2 du code la concurrence malgache. Concentrons nous comment RANDRIARIMALALA Herinavalona a dénaturé ou changé le sens […]

13/05/2016

Avec un arrêt violant l’article 2 du code de la concurrence à Madagascar qui dit que « Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce » de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona

Avec un arrêt violant l’article 2 du code de la concurrence à Madagascar qui dit que « Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce » de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidé par RANDRIARIMALALA Herinavalona

Art. 2. — Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires. Loi 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence Ce n’est même pas la peine d’aller sur le site web de la société CISCO qui dit que le […]

2015
15/12/2015

Avec un jugement SANS MOTIVATION « Il résulte preuve suffisante » du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, présidé par RAMBELO Volatsinana,

Avec un jugement SANS MOTIVATION « Il résulte preuve suffisante » du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015, présidé par RAMBELO Volatsinana,

SUR L’ACTION PUBLIQUE Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher : Qu’il échet de le déclarer coupable. Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal Jugement rendu par […]

14/12/2015

L’arrêt du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 qui est sans motivation viole la loi malgache

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 ne prend même pas la peine de motiver sa décision pour déclarer coupable Solo. Qu’est ce que ça veut dire : «  Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu  » ? Alors qu’il n’y a aucune explication pour expliquer cette preuve suffisante. Le magistrat […]

13/12/2015

HARIMISA Noro Vololona sur la rédaction des jugements : Rédiger les décisions de justice en de termes simples mais avec une motivation de 3 phrases

HARIMISA Noro Vololona sur la rédaction des jugements : Rédiger les décisions de justice en de termes simples mais avec une motivation de 3 phrases

Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera […]

12/12/2015

La demande parait juste et bien fondée n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation , pourvoi 75-12602 du 26 octobre 1976

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 26 octobre 1976 N° de pourvoi: 75-12602 SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L’ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE […]