Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Andry Rajoelina – TV plus du 8 aout 2019

Tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka Malagasy ka lasa mirongatra ny fitsaram-bahoaka hoy Andry Rajoelina niaraka tamin’ny mpikambana teo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara androany.

Tsy maintsy haverina ny hasin’ny fitsarana hoy ny filoham-pirenena ka tsy ekena ny fisian’ny fitsarana mitanila. Hisy arak’izany ny fanenjehana ireo mpitsara manao ny tsy rariny sy ny fanasaziana azy ireo hoy hatrany ny fanazavana. Hanafainganana ihany koa ny raharaham-pitsarana rehetra manerana an’I Madagasikara hoy hatrany Aandry Rajoelina.

Fitiavana Dolis. Yves Rasata

Nihaona voalohany tamin’ny mpikambana teo anivon’ny filankevitry ny mpitsara ny CSM ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina androany. Hitaky ny fanadiovana ny sehatry ny fitsarana amin’ireo mpitsara Malagasy ny fanjakana nohon’ny kolikoly sy ny fitsarana mitanila. Tsy misy vahoaka mahatoky ny fitsarana intsony eto Madagasikara hoy ny Filoha. Tsy eken’ny vahoaka ihany koa ny didy avoakan’ny fitsarana sasany ka mampatanjaka ny fitsaram-bahoaka sy mampiroborobo izany ary indrindra ny tsy ahafehezana izany hoy ny filohan’ny Repoblika.

Tia hamerina ny asan’ny fitsarana ny tenako mba ho fitsarana mijoro, matanjaka, madio, mahitsy, mahaleotena, ekena ary  hiankinan’ny vahoaka Malagasy. Izany hoe ny faniriana raha atao bango tokana rehefa mamoaka didim-pitsarana ny mpitsara dia tokony miara-manaiky ny rehetra hoe izay ny marina. Fa mbola tsy izay aloha ny zavatra misy ankehitriny.

Ho fanadiovanany seham-pitsarana, hihatra amin’ireo mpitsara manao kolikoly sy tsy mitsara ara-drariny ny sazy. Ahazo tombotso akosa ireo mpitsara mahavita ny asany araky ny tokony ho izy sy voafaritry ny lalana.

Amin’ny mahara rafitra natao hanasazy azy na organce disciplinaire, dia tokony tsy miaro namana na amin’ilay hoe corporatisme satria izay mantsy no image hita aty ivelany ankehitriny. Dia izay ny zavatra tokony apetrantsika hoe mba tsy hisy an’izay intsony an. Mba tena hadio marina ny fitsarana. Ny minisitra ny fitsarana dia tokony tsy hisalasala mampiato amin’ny asany, manome ny ordre de poursuite, autorisation de poursuite, hanenjehana ireo mpitsara izay mitanila. Tsy tokony manasazy ihany anefa ny eto anivon’ny CSM fa tokony mijery ihany koa ny resaka promotion, resaka motivation an’ireo izay mpitsara manao ny asany araka ny tokony ho izy.

Mitaky ny hanaovan’ny fitsarana fanadihadihana sy ny fanarahana ny fitoriana hapetrakin’ny olom-pirenena tsirairay i Andry Rajoelina, nambarany ihany koa fa ho hafangainina ny raharaham-pitsarana rehetra manerana an’i Madagasikara.

En une dizaine de jours, le Procureur Général traite la plainte déposée par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE avec la mise en détention préventive à Antanimora de Solo comprise

2018
18/08/2018

Dépôt de plainte contre RAKOTOARISOA Lynah pour vol de documents et abus de confiance

2015
29/07/2015

Solo est mis en détention à la prison d’Antanimora une dizaine de jours après le dépôt de plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE chez le procureur général

Solo est mis en détention à la prison d’Antanimora une dizaine de jours après le dépôt de plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE chez le procureur général

L’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales sont clairs : la plainte d’un associé est irrecevable à Madagascar dans une affaire d’abus des sociaux puisque l’associé n’est pas la victime directe et personnelle du délit. Ce qui n’a pas empêché le juge […]

29/07/2015

Déferrement de Solo au Palais de justice d’Anosy

   

22/07/2015

Confirmation de la plainte par RANARISON Tsilavo à la police économique dès le troisième jour du dépôt de plainte chez le procureur général

Confirmation de la plainte par RANARISON Tsilavo à la police économique dès le troisième jour du dépôt de plainte chez le procureur général

Dès le troisième jour, la police économique convoque RANARISON Tsilavo NEXTHOPE pour confirmer sa plainte avec demande d’arrestation comme si la police n’a que la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo à traiter.   Ny Septembre 2012 dia nahazo confirmation aho fa ilay société EMERGENT NETWORK SYSTEMS izay any France dia misoratra tanteraka amin’ny […]

21/07/2015

Dès le lendemain du dépôt de la plainte de RANARISON Tsilavo, le procureur général fait « un Soit-Transmis » à la police économique

Dès le lendemain du dépôt de la plainte de RANARISON Tsilavo, le procureur général fait « un Soit-Transmis » à la police économique

Malgré sa charge de travail, le procureur général a eu le temps de lire et d’analyser la plainte déposée par RANARISON Tsilavo le 20 juillet 2015. Il a donc traité le dossier et fait un soit transmis à la police économique.   D’après le code de la procédure pénale malgache, le procureur général doit transmettre […]

19/07/2015

La plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE simple associé est irrecevable

La plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE simple associé est irrecevable

C’est la société CONNECTIC qui est la victime d’un éventuel abus de biens sociaux et non les associés. L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar. La victime directe et personnelle du préjudice est la société CONNECTIC. Article 6 – […]

20/07/2015

Dépôt de la plainte par RANARISON Tsilavo chez le Procureur général de la Cour d’appel au lieu de chez le Procureur de la République

Une plainte se dépose chez le procureur de la République et non pas chez le Procureur général de la Cour d’appel qui malgré sa charge de travail a accepté de recevoir la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE.